Konstrukcja samochodu z izotermą

Zastosowanie izotermy pozwala na transportowanie produktów, które ulegają szybkiemu psuciu się na krótkich i średnich odległościach. Konstrukcja samochodu zapewnia utrzymanie temperatury od +0 stopni Celsjusza do +16 stopni Celsjusz. W takich warunkach mogą być przewożone nietrwałe produkty spożywcze, leki, cięte kwiaty, środki chemiczne, materiały elektroniczne, i wiele innych.

Naczepa skrzyniowa pojazdu pozbawiona jest agregatu chłodniczego. Utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz przedziału ładunkowego umożliwia termoizolacja, działająca na zasadzie termosu. W izotermę wyposaża się samochody dostawcze o DMC do 3,5 ton, a także pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 24 ton. Niezależnie od typu wykorzystywanego pojazdu, istnieje bezwzględny wymóg dla wszystkich samochodów z izotermę przestrzegania międzynarodowej konwencji ATP, w części poświęconej przewozowi produktów spożywczych szybko psujących się.

Przewożenie produktów spożywczych

Samochody zaopatrzone w izotermę realizują zlecenia transportowe, związane z przewozem produktów spożywczych, które ulegają szybkiemu psuciu się oraz zlecenia przewozu innych specyficznych produktów. Czas dostarczenia towarów do miejsca rozładunku nie powinien być dłuższy niż 48 godzin.

Najtrudniejsze i najbardziej wymagające do transportu w warunkach izotermy są produkty zwierzęce, Rozwój niebezpiecznych bakterii, odpowiedzialnych za procesy psucia się mięsa, przebiega w sytuacji zbyt wysokiej temperatury. Przepisy regulujące odpowiednie warunki higieniczne przewożenia żywności pochodzenia zwierzęcego, znajdują się w Rozporządzeniu WE z 29 kwietnia 2004 roku. Określają one optymalne przedziały temperatury, bezpiecznej dla transportu artykułów żywnościowych. Przewidywane zakresy temperatur dla produktów pochodzenia zwierzęcego, wynoszą:

 • ryby +2°C – zawsze transportowane w lodzie,

 • produkty z mięsa mielonego – poniżej +2°C,

 • podroby +3°C,

 • dziczyzna +4°C,

 • mięso drobiowe oraz króliki – poniżej +4°C,

 • Gotowe produkty mięsne +6°C
 • mięso świeże (czerwone) – poniżej +7°C,

dla wyrobów mleczarskich wymagane są temperatury:

 • przewóz masła – +6°C,

 • mleczne produkty; jogurty, kefiry, śmietana i twaróg –  +4°C

 • mleko do natychmiastowego spożycia, przewożone w cysternie – +4°C

Sposób przewożenia leków

Samochody dostawcze, które wyposażono w naczepy z izotermą, mogą realizować zlecenia przewożenia leków, pod warunkiem dysponowania świadectwem zgodności środka transportu. Dokument jest potwierdzeniem stosowania zaleceń międzynarodowej konwencji ATP. Izoterma przewożąca leki wyposażona jest w agregat chłodzący do zera stopni Celsjusza. Cały proces przewozu reguluje Prawo farmaceutyczne z 2008 roku. Przeładunek przewożonych leków może zachodzić w specjalnych komorach przeładunkowych, spełniających wszelkie normy dla postępowania z lekami. Temperatury przewożonych leków mieszczą się w granicach od +15°C do +15°C , a także od +2°C do +8°C, natomiast wilgotność powietrza nie może przekraczać 70%.

Wyposażeniem samochodów w izotermy zajmują się wyspecjalizowane firmy. Samochody o DMC poniżej 3,5 ton nie podlegają Inspekcji Transportu Drogowego i nie muszą wnosić opłat za korzystanie z dróg ekspresowych i krajowych.

Sposób przewożenia ciętych kwiatów

Przewożenie kwiatów należy do trudnych zleceń, z powodu delikatności towaru, który łatwo ulega uszkodzeniu. Tylko wyjątkowa dbałość o odpowiednią wilgotność i temperaturę umożliwia dostarczenie kwiatów w dobrej kondycji. Często należy je przewozić w pojemnikach z wodą. Najlepsze rezultaty przynosi transport na krótkich odległościach, chociaż zastosowanie izotermy umożliwia także transport na odległości dalsze. Najlepsze rezultaty przynosi transport na krótkich trasach przejazdu. Do kwiatów najlepiej znoszących transport, należą chryzantemy, goździki, tulipany i gerbery. Najwięcej uwagi wymagają róże i frezje.

 • tags

Related Posts

Got Something To Say: