Zaświadczenie za czas postoju

Warto zaznaczyć, że już od 2marca na całym obszarze Unii Europejskiej obowiązywać będą zupełnie nowe przepisy, które w dużej mierze dotyczą tachografów. Przez to, że zostały wprowadzone firmy przewozowe nie są zobligowane do tego aby wystawiać zaświadczenia na temat zajęć kierowców w okresie, który nie należy do pracy.

Forma, która pozostała jako wymagana dokumentacja to jedynie wpisanie do tachografu stosowanej informacji, która odnosi się hipotetycznie do urlopu. Podstawa prawna dla przytaczanych zmian odnosi się do art. 34 Rozporządzenia WE nr 165/2014 z 4 lutego 2014r. W nawiązaniu do tego okresy takie jak ,,praca inna”, ,,czasy gotowości” albo ,,odpoczynek czy przerwa” charakteryzuję się w zależności od rodzaju tachografu w jaki pojazd został wyposażony w czasie jazdy(pokonywania wyznaczonej trasy). Jeśli został zamontowany tachograf analogowy to wspomniane okresy nanosi się na wykresówkę ręczną, w drodze która polega na automatycznej rejestracji lub innym systemem wyraźnie nie powodując żadnych zabrudzeń na wykresówce. W przypadku tachografu cyfrowego przytoczone okresy nanosi się na kartę kierowcy przy wykorzystaniu urządzenia do manualnego wprowadzania danych w te, które został wyposażony(tachograf cyfrowy).

Jest jednak rzecz o której prowadzący pojazd nie powinien zapominać gdyż to kluczowa informacja odnośnie prowadzenia pojazdu. Najważniejsze jest to aby się dowiedzieć o tym iż istnieję tak w zasadzie reguła posiadania konkretnego zaświadczenia o działalności kierowcy, które poświadcza wszelkiego rodzaju okresy nieprowadzenia pojazdu w nawiązaniu przewozów określonych z umową AETR. Można także liczyć na karę za brak właściwie wypełnionego zaświadczenia, grzywna to kwota 500zł za każdy jeden dzień. Wszystko to powinno zostać należycie wypełnione zgodnie z obowiązującym wzorem. Najważniejsze jest to aby w tym wszystkim zawrzeć niezbędne wymagane dane określone w odpowiedni sposób. Spośród wszystkich opcji wyboru koniecznym jest to aby dobrać wyłącznie jeden powód wśród tych wszystkich znajdujących się w punktach 14-19 art.31 Ustawy o czasie pracy kierowców. W tym zaświadczeniu z pewnością należy dołączyć wszystkie czytelne podpisy kierowców a także osoby, które są odpowiedzialne za ich wydawanie. W nawiązaniu do tej sprawy najbardziej kluczowe jest to aby kierowca wydał go bezpośrednio przed wyjazdem. Wzór, który jest obowiązkowy(aktualny) można pobrać z ze stron internetowych, które są do tego przeznaczone. Po wypełnieniu tych wszystkich dokumentów należy czekać określoną ilość czasu. W tym przypadku to zaświadczenie wydaję się na okresy dłuższe aniżeli 24 godziny.

Każdy kierowca, który wykonywał przejazdy przy użyciu tachografów cyfrowych lub analogowych powinien zdecydować się na to aby w końcu przeanalizować najnowsze nowe przepisy. W ich nawiązaniu zobowiązany jest do ich stosowania. Z tego powodu tak właściwie winien jest także wypełnić stosowny wzór, który wiążę się przede wszystkim z uzupełnieniem najważniejszego z jakiego tachografu korzysta prowadzący pojazd(jaki jest zamontowany).

  • tags

Related Posts

Got Something To Say: