ZMPD – co to jest?

Co to takiego słowo – ZMPD? ZMPD czyli Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, to największa tego typu instytucja działająca na terenie kraju. Może się ona poszczycić wieloletnią tradycją i ogromnym zainteresowaniem ze strony przewoźników. Istnieje bowiem na rynku już od 1957 roku, co oznacza, że w przyszłym roku będzie obchodzić jubileusz sześćdziesięciolecia. Dowodem na ogromne znaczenie jakie ZMPD odgrywa na arenie transportu drogowego, jest już sam fakt, iż zrzesza ona w swym gronie większość podmiotów gospodarczych zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym zarejestrowanych w Polsce. O wysokiej randze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce świadczy również fakt, iż jest ono członkiem tak poważnej instytucji jak International Road Transport Union, czyli Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego z prezesem ZMPD, Janem Buczkiem, jako członkiem prezydium. Poza tym jest ono również członkiem innych znaczących instytucji, jak Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Jakie korzyści płyną z bycia członkiem Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce?

Każdy zawodowy kierowca doskonale wie, jak bardzo ważna jest rozległa wiedza na temat przepisów drogowych, zakazów jazdy, cen paliw etc. na terenie obcych państw, do których podróżuje on służbowo. Niewiedza taka może bowiem słono kosztować zarówno samego kierowcę, jak i jego pracodawcę. Kierowca taki doskonale również wie, jak dynamicznie owe informacje ulegają zmianom i jak trudno jest być w tym względzie na bieżąco. W takim przypadku przewoźnik zrzeszony w ZMPT może liczyć na wsparcie i pomoc stowarzyszenia, które informuje swoich członków na bieżąco o wszelkich zmianach, przy czym informacje te przekazywane są nie tylko bezpośrednio, ale również za pomocą środków masowego przekazu, jak na przykład prasa. Na tym się jednak nie kończą korzyści z członkostwa w ZMPT. Kolejną jest ogólne wsparcie, na jakie mogą liczyć kierowcy, przewoźnicy, spedytorzy etc. we wszystkich dziedzinach swojej działalności zawodowej oraz dystrybucja Karnetów TIR, do której ZMPD jest uprawniona, jako jedyna instytucja w Polsce.

Karnety TIR

Każdy przewoźnik realizujący transporty drogowe na arenie międzynarodowej wie z jakimi korzyściami wiąże się posiadanie karnetów TIR. Uprawnia on przede wszystkim do przewozów towarów do wielu, z góry określonych krajów europejskich, a nawet pozaeuropejskich. Posiadacz owego karnetu zwolniony jest ze składania depozytu celnego na granicy a sam karnet pełni rolę zgłoszenia celnego oraz karty gwarancyjnej. Ciekawostką może być, iż ZMPT jest jednym z największych dystrybutorów karnetów TIR z Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego, co niewątpliwie wskazuje, iż przemysł transportowy w Polsce kwitnie. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych jest jedynym w Polsce stowarzyszeniem uprawnionym przez rząd do dystrybucji karnetów TIR.

  • tags

Related Posts

Got Something To Say: